نــی نــی فـرشتـــه آسمـــونی

نــی نــی فـرشتـــه آسمـــونی

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
 نــی نــی فـرشتـــه آسمـــونی
لوگوی ما
 

 

ک مثل : کیک

 

 


آموزش الفبای فارسیحرف کفارسی بیاموزیمآموزش الفبا با شعر
ادامه مطلب
[ دوشنبه ششم مرداد 1393 ] [ 13:24 ] [ خاله فرشته ]

 

ق مثل : قوری

 

 

قوری


آموزش الفبای فارسیحرف قفارسی بیاموزیمآموزش الفبا با شعر
ادامه مطلب
[ یکشنبه هفدهم شهریور 1392 ] [ 19:30 ] [ خاله فرشته ]

ف مثل : فیل

فیل


آموزش الفبای فارسیحرف ففارسی بیاموزیمآموزش الفبا با شعر
ادامه مطلب
[ پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392 ] [ 9:24 ] [ خاله فرشته ]

غ مثل : غاز 

غاز


آموزش الفبای فارسیحرف غفارسی بیاموزیمآموزش الفبا با شعر
ادامه مطلب
[ یکشنبه هفتم آبان 1391 ] [ 11:19 ] [ خاله فرشته ]

ع مثل : عروسک 

عروسک


آموزش الفبای فارسیحرف عفارسی بیاموزیمآموزش الفبا با شعر
ادامه مطلب
[ سه شنبه نهم خرداد 1391 ] [ 10:55 ] [ خاله فرشته ]

ظ مثل : ظرف

 

ظرف


آموزش الفبای فارسیحرف ظفارسی بیاموزیمآموزش الفبا با شعر
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1391 ] [ 10:16 ] [ خاله فرشته ]

ط مثل : طوطی

طوطی


آموزش الفبای فارسیحرف طفارسی بیاموزیمآموزش الفبا با شعر
ادامه مطلب
[ یکشنبه سی ام بهمن 1390 ] [ 16:58 ] [ خاله فرشته ]

ض مثل : ضبط صوت

ضبط صوت


حرف ضضبط صوتآموزش الفبای فارسیشعر الفبا
ادامه مطلب
[ دوشنبه دوازدهم دی 1390 ] [ 17:54 ] [ خاله فرشته ]


درباره وبلاگ

۞ رَبِّ هَب لِی مِن لَدُنكَ ذُریةً طَیِبَة اِنَّكَ سَمیعُ الدُعاء ۞

۞ رَبِّ لَا تَذَرَنیِ فَردا وَأنتَ خَیرُ الوَارِثین ۞


ایمیل ما : niniasemani@gmail.com
موضوعات وب